หน้าแรกเมนูอาหารDelivery Menu (เดลิเวอรี่)


๋Jeukseok Tteokbokki / หม้อไฟต๊อกปกกิ

๋Jeukseok Bulgogi / พลุโกกิ

๋Jeukseok JeyookBokkeum / เช-ยุก กะทะร้อน

๋Jeukseok Dakgalbi / ถัก-คาล-บิ กะทะร้อน

๋Jeukseok Dwaejigalbi Gimchijjim / หม้อไฟทเวจิคาลบิคิมชีจิม

๋Jeukseok Gimchijjigae / หม้อไฟคิมชีจิเก

พอ-สอท-พุล-โก-กิ-สลัด-โท-ชี-ลัค (Beoseot Bulgogi Salad Dosirak)

Beoseot Bulgogi Salad Dosirak : Lunch box with stir-fried beef and mushrooms, fresh vegetables salad.

พอ-สอท-พุล-โก-กิ-ซัม-บับ-โท-ชี-ลัค (Beoseot Bulgogi Ssambab Dosirak)

Beoseot Bulgogi Ssambab Dosirak : Lunch box with stir-fried beef and mushrooms, fresh vegetables for Korean style wrapped rice.

เช-ยุ่ก-สลัด-โท-ชี-ลัค (Jeyook Salad Dosirak)

Jeyook Salad Dosirak : Lunch box with spicy stir-fried pork and fresh vegetables salad.

เช-ยุ่ก-ซัม-บับ-โท-ชี-ลัค (Jeyook Ssambab Dosirak)

Jeyook Ssambab Dosirak : Lunch box with stir-fried pork and fresh vegetables for Korean style wrapped rice.

ทัก-คาล-บิ-สลัด-โท-ชี-ลัค (Dakgalbi Salad Dosirak)

Dakgalbi Salad Dosirak : Lunch box with spicy stir-fried chicken and fresh vegetables salad.

ทัก-คาล-บิ-ซัม-บับ-โท-ชี-ลัค (Dakgalbi Ssambab Dosirak)

Dakgalbi Ssambab Dosirak : Lunch box with stir-fried chicken and fresh vegetables for Korean style wrapped rice.

ข่าวบิบิมบับ |  NEWS
โปรโมชั่นล่าสุด |  New Promotion
เกี่ยวกับ | Seoul BBQ
วิดีโอ |  VIDEO
ดูทั้งหมด